Tình trạng phòng
- LIÊN HỆ
vi
ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN
Phát triển bởi 1HotelRez
ĐẶT PHÒNG
HỦY PHÒNG
Tình trạng phòng
Thanh toán bảo đảm
Đặt phòng nhanh chóng
Cam kết giá tốt nhất
108/6 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu.

Địa chỉ:108/6 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu.
Điện thoại/Fax: (+84) 064 355 3660 - 355 3665 (+84) 064 355 3661
Email: info@valleymountainhotel.com
Website: http://valleymountainhotel.com

Liên hệ