Tình trạng phòng
-
vi
ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN
Phát triển bởi 1HotelRez
ĐẶT PHÒNG
HỦY PHÒNG
Tình trạng phòng
Thanh toán bảo đảm
Đặt phòng nhanh chóng
Cam kết giá tốt nhất
108/6 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu.

Địa chỉ:108/6 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu.
Điện thoại/Fax: (+84) 064 355 3660 - 355 3665 (+84) 064 355 3661
Email: info@valleymountainhotel.com
Website: http://valleymountainhotel.com

Liên hệ